30. listopada 2020.

Novi pokušaj za izbor predsjednika kluba

Pošto se na prvom pozivu i javnom natječaju nije nitko prijavio NK Kutjevo je odlukom Izvršnog odbora dao novu prigodu za prijavu na natječaj za novog predsjednika kluba, a u nastavku donosimo poziv i uvjete za prijavu pa ne oklijevajte.

NK „KUTJEVO“

Bana Josipa Jelačića 2A

34340 Kutjevo

OIB: 34016050938

Na temelju članka 21. Statuta Nogometnog kluba KUTJEVO,  sa sjedištem u Kutjevu, na adresi Bana Josipa Jelačića 2A, Nogometni klub KUTJEVO objavljuje slijedeći

JAVNI POZIV

za podnošenje kandidature za predsjednika

Nogometnog kluba KUTJEVO

            Nogometni klub KUTJEVO u postupku je provedbe izbora novih članova tijela kluba, te se ovim javnim pozivom pozivaju svi zainteresirani pojedinci, koji imaju iskustva, znanja, ideja, vještina i volje za uključenjem u svakodnevni rad i organizaciju kluba i provedbu njegovih aktivnosti, da se kandidiraju za predsjednika izvršnog odbora kluba, odnosno predsjednika Nogometnog kluba KUTJEVO.

            Prijave se podnose pisanim putem (u zatvorenim omotnicama, na adresu NK KUTJEVO, Bana Josipa Jelačića 2A, s naznakom Kandidatura za predsjednika), u roku od 8 dana od dana objave ovog javnog poziva u javnim glasilima.

            Prijaviti se mogu svi punoljetni, poslovno sposobni državljani Republike Hrvatske, koji smatraju da svojim kompetencijama, iskustvom, voljom i znanjem mogu doprinijeti još boljem radu i statusu Nogometnog kluba KUTJEVO, osim:

 • Aktivni nogometni sudac, niti osoba koja je to bila u posljednje 3 (tri) godine
 • Članovi pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica, kao i osobe koje su to bile posljednje 3 (tri) godine
 • Članovi tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica, kao i osobe koje su to bile posljednje 3 (tri) godine
 • Menadžer u sportu i s njima izjednačene osobe u Zakonu o sportu, odnosno posrednik za transfere igrača ili ugovaranja utakmica, kao niti osoba koja je to bila posljednjih godinu dana
 • Osobe koje ne mogu biti članovi uprave, odnosno nadzornog odbora dioničkog društva prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima i zakona kojim se uređuje sprječavanje sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti
 • Osobe koje su u posljednje 3 (tri) godine pravomoćno kažnjene za kaznena djela ili prekršaje u sportu i u vezi sa sportom
 • Osobe koje s menadžerima u sportu i s njima u Zakonu o sportu izjednačenim osobama i članovima pravnih osoba te članovima tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica djeluju zajednički u smislu povezanih osoba definiranih Zakonom o sportu
 • Osobe koje su ovlaštene za zastupanje u pravnoj osobi koja ima sklopljene ugovore o ulaganju u fizičke osobe u sustavu sporta na temelju kojih imaju pravo na dio prihoda koji proizlaze iz obavljanja njihove djelatnosti, a koji po svojem sadržaju odgovaraju poslovima menadžera u sportu
 • Profesionalni nogometaš koji je registriran za nogometni klub u RH, uključujući i NK KUTJEVO
 • Dioničar nogometnog kluba – sportskog dioničkog društva u RH
 • Član tijela upravljanja drugog nogometnog kluba iz RH
 • Tajnik Kluba

            Predsjednik se bira na mandat od 4 (četiri) godine, s mogućnošću ponovnog reizbora. Predsjednika bira Skupština kluba običnom većinom glasova svih članova Skupštine (najmanje 8 glasova).

            Predsjednik zastupa i predstavlja Klub, saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Izvršnog odbora, sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Kluba, te vodi poslove Kluba sukladno odlukama klupskih tijela.

            Predsjednik potpisuje opće akte koje donosi Skupština i Izvršni odbor.

            Predsjednik je odgovoran za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća.

            Prijava za kandidata za predsjednika sadržava:

 • Dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci od dana objave poziva)
 • Životopis i dokumentacija kojom se potkrepljuje dosadašnje iskustvo, životno i profesionalno, sve što kandidat smatra relevantnim i vrijednim istaknuti prilikom kandidature)
 • Kratak plan i program razvoja i rada Kluba u budućem razdoblju, za 2-godišnje ili 4-godišnje razdoblje, kao podloga za intervju s članovima Skupštine.

            Funkcija Predsjednika NK Kutjevo isključivo je počasnog karaktera, te predsjednik za svoj rad nema pravo na naknadu, osim eventualno za naknadu neplaniranih i izvanrednih troškova većih iznosa, koji bi mogli nastati uslijed obavljanja funkcije Predsjednika.

            Poželjni kandidati su osobe sportskog duha, ne nužno samo iz nogometnog okruženja, koje su ostvarene u profesionalnom smislu, a imaju volje, želje, znanja i motivacije za sudjelovanje u javnom radu i funkcioniranju sportske udruge NK KUTJEVA.

            Prethodno iskustvo u rukovođenju, organizaciji, marketingu, poslovnim pregovorima i slično iskustvo u pogledu menadžmenta je dobrodošlo.

            Pozivamo Vas da iskoristite ovu jedinstvenu priliku i postanete predsjednikom lanjske senzacije 3. HNL Istok i sportske udruge koja iz vikenda u vikend na tribine kutjevačke ljepotice privuče nekoliko stotina muškaraca, žena i djece.

            Srdačan sportski pozdrav!                                                                                                             TAJNIK                                                                                                                                Ile Matijević   

JOŠ NOVOSTI

TABLICA PORETKA

POS KLUB BOD
1 Slavonija Požega 63
2 Čepin 57
3 Tomislav(DA) 53
4 Đakovo Croatia 47
5 Vuteks Sloga Vukovar 41
6 Bedem Ivankovo 40
7 NAŠK Našice 40
8 Svačić Stari Slatnik 39
9 Borac Kneževi Vinogradi 39
10 Tomislav(C) 38
11 Valpovka Valpovo 38
12 Graničar Županja 38
13 Slavija Pleternica 36
14 Oriolik Oriovac 36
15 Sloga Nova Gradiška 36
16 Kutjevo 34